Ссылки в статье:

[1] ИСТОЧНИК: https://www.sb.by/articles/kochanova-o-vyborakh-v-2024-om-vse-dolzhno-proyti-slazhenno-organizovanno-i-bez-ekstsessov.html