Ссылки в статье:

[1] ИСТОЧНИК: https://ostrovets.fpb.1prof.by/publications/news/kollektiv-rajonnoj-gazety-poblagodaril-predsedatelya-pervichki-za-rabotu/