Ссылки в статье:

[1] ИСТОЧНИК: https://www.proftorg-grodno.by/news/kollektivnyj-dogovor-zaklyuchili-v-grodnenskom-gorodskom-filiale-oblpotrebobshhestva/