Ссылки в статье:

[1] изменился порядок учета: https://1prof.by/news/v-strane/poryadok-ucheta-uchenikov-v-sportivnyh-shkolah-izmenitsya-v-belarusi/