Ссылки в статье:

[1] здесь: https://shchuchin.fpb.1prof.by/publications/news/v-guo-dcrr-ag-vasilishki-shhuchinskogo-rajona-proshlo-otchetno-vybornoe-sobranie/