Ссылки в статье:

[1] ИСТОЧНИК: https://mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/v-mintruda-i-sotszaschity-obsudili-voprosy-razrabotki-profstandartov-dlja-stroitelnoj-otrasli-7469-2023/